GEDENKEN

Na een overlijden van een naaste,  geliefde of goede vrienden hebben we gelukkig nog foto’s die ons op ieder willekeurig moment weer even terugbrengen aan de tijd van vroeger.

Ook andere tastbare bezittingen kunnen de herinnering aan vroeger doen herleven.
Het is belangrijk om die momenten te kunnen koesteren.

Nooit aan gedacht

Er is één belangrijke herinnering die héél snel vervaagt en dat is onze stem!
Naarmate de tijd verstrekt -en dat gaat echt heel snel- hebben we steeds meer moeite om ons de echte stem van de overledene te herinneren, ongeacht hoelang we die stem hebben gehoord.

Nu doen voor later

Een gesprek laten opnemen regel je nu, het gaat als vanzelf en kost slechts € 95,– inclusie alles,  dus een kleine uitgave voor een belangrijk bezit dat waardevoller wordt naarmate de tijd verstrekt
Samen met u maken we een mooie audio herinnering.

Onze voice-over is een ervaren gesprek partner die eerst met u het onderwerp of de onderwerpen doorneemt en daarna pas de opname start.
Hij stelt korte vragen en u geeft de antwoorden.

Uw verhaal, boodschap of welke mededeling dan ook staat voorop.
In combinatie met de stemherkenning maken we zo een waardevol luister-document voor uw nabestaanden.

De opname duurt ongeveer een half uur maar indien u langer zou willen dan is dat ook mogelijk.